Tekst voowaarden

Voorwaarden bruidsfotografie
 

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Fotograaf
De fotograaf zal met professionele apparatuur en reserve apparatuur, de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. De fotograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van het bruidspaar.

Aanvaarding van de opdracht.
Na het kennismakingsgesprek wordt de afspraak 3 weken in optie gezet in de agenda van de fotograaf. Binnen deze termijn laat het bruidspaar weten of ze akkoord gaan met de fotograaf. Na akkoord verklaring wordt de afspraak pas definitief gepland. Daarna stuurt de fotograaf de bevestiging en aanbetaling van 25% van het totale bedrag.

Bevestiging afspraak.
De afspraak is pas definitief zodra het bruidspaar akkoord heeft gegeven en de aanbetaling is voldaan.
Bij de bruidsreportage is het volgende inbegrepen:
*de volledige reportage, afgesproken aantal uur
*kennismaking gesprek
*een telefonisch tweede gesprek om de dag uitgebreid met elkaar door te nemen,
*de professionele nabewerking
*een USB stick met alle foto’s van de trouwreportage in hoge resolutie (in JPEG)
*de reiskosten binnen Nederland.
Extra kosten, zoals entreeprijzen voor binnen- en/of buitenlocaties, zijn niet inbegrepen in de reportage. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening van het bruidspaar. Boetes in verband met fout parkeren i.v.m. ontbreken van een vergunning voor de fotograaf of op aanwijzing van het bruidspaar komen voor rekening van het bruidspaar.
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbetaling/ betaling
Bij reservering van de trouwdatum is een aanbetaling verschuldigd van 25% van het totale bedrag.
Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard en kan het bruidspaar op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst. Het bruidspaar ontvangt altijd een factuur. De factuur wordt per mail verzonden.
Het bruidspaar dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald wordt. Het bruidspaar dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.
Producten worden pas geleverd indien de betaling is ontvangen.

Annulering
Mocht het bruidspaar de opdracht willen annuleren dan kan dat tot 90 dagen voor de trouwdatum zonder extra kosten. In geen enkel geval wordt de gedane aanbetaling geretourneerd.
Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. In geen enkel geval wordt de gedane aanbetaling geretourneerd. De reden hiervan is dat de datum voor het bruidspaar is vrijgehouden en de fotograaf wellicht een andere opdracht heeft moeten afwijzen.

Extra Uren
Het bruidspaar en de fotograaf zijn een x aantal uren overeengekomen. Het kan zijn dat er eerder begonnen moet worden of we later klaar zijn. Er wordt geen toeslag berekent binnen een marge van 30 minuten. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per uur extra is 125 Euro.

Ziekte fotograaf
Mocht de fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid zijn jullie bruiloft te fotograferen, is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade. In een dergelijke situatie stelt de fotograaf jullie zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt de fotograaf jullie met het zoeken naar een vervangende fotograaf. Of een vervangende fotograaf beschikbaar is, kan niet gegarandeerd worden. Vanzelfsprekend krijgt het bruidspaar de gedane aanbetaling van de fotograaf retour.

Onvoorziene omstandigheden.
Bij diefstal of technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade. Indien een gedeelte van de foto’s niet beschikbaar is, zal de vergoeding ook naar rato aangepast worden. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is het bruidspaar uiteraard geen kosten verschuldigd aan de fotograaf. De fotograaf werkt met meerdere lenzen, twee camera’s, een extra back-up camera en maakt gebruik van back-ups en doet er dus alles aan de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Echter bijvoorbeeld bij externe oorzaken als brand, diefstal of een defect geheugenkaartje is de fotograaf machteloos.

Aanlevering bestanden.
De foto’s worden uiterlijk 1 maand na de trouwdatum opgeleverd. Na aflevering van de opdracht aan het bruidspaar controleert het bruidspaar of alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.
Alle foto’s worden door de fotograaf professioneel nabewerkt, dat wil zeggen dat ze worden gecontroleerd op scherpte, uitsnede , kleur en contrast . Alle foto’s worden gemaakt in kleur. Omzetting naar zwart-wit van maximaal een 25-tal foto’s is inbegrepen. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen zoal het wijzigen van lichaamsproporties. Deze ontvangen jullie op een USB stick in hoge resolutie als JPG bestand.
Het is niet mogelijk de beschikking te krijgen over bestanden in RAW formaat.

Producten
Indien canvas, fotoafdrukken of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient het bruidspaar dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Het is mogelijk dat het bruidspaar op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De fotograaf is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleur weergave op het beeldscherm van het bruidspaar.
Fotoproducten worden besteld nadat de betaling van het bruidspaar is ontvangen.
Reeds bestelde fotoproducten kunnen niet worden geannuleerd.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij de fotograaf. Het bruidspaar geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien het bruidspaar uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient het bruidspaar dit schriftelijk of per mail vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf.
Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Bij ontvangst van een USB met de digitaal ‘high resolution’ bestanden heeft het bruidspaar het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Aansprakelijkheid.
Merel Shoot IT! is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
Merel Shoot IT! is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten dien niet door haar zijn geleverd.
Het is niet toegestaan om gekochte foto’s te scannen of om zelf fotoproducten mee te bestellen.

Klachten 
Klachten dienen binnen twee weken na levering van de foto's te worden ingediend, zodat er keken kan worden naar een oplossing.
Na deze twee weken kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de klacht of ontenvredenheid.

Privacy en persoonsgegevens.
Merel Shoot IT! zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

 

 

Voorwaarden algemeen

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Betalingen
Merel Shoot IT! geeft de mogelijkheid contant af te rekenen na de fotoshoot of dit binnen 7 dagen te voldoen naar de bovengenoemde rekening.
De foto’s van de fotoshoot zullen pas worden verzonden naar de klant, als de nota is voldaan.
Na het inplannen van een bruidsreportage zal een aanbetaling worden gevraagd van 25%.
Bij annulering van een bruidsreportage 7 dagen voor de geplande datum zal 25% van het volledige bedrag (de aanbetaling) in rekening worden gebracht en heeft de klant geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Wordt de bruidsreportage 24 uur voor de geplande datum geannuleerd zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Fotoshoots
Om een afspraak voor een fotoshoot vast te leggen, dient u uw naam, telefoonnummer en adresgegevens per mail te hebben doorgegeven.

Annuleren  Fotoshoot
In geval van annuleren van de afspraak voor een fotosessie binnen 24 uur door de klant, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Er kan altijd iets tussen komen, dus annuleer tijdig.
Is de annulering voor de tweede keer binnen een week voor de afspraak, worden de kosten van de shoot door berekend aan de klant.
De shoot is dan nog te verzilveren binnen 1 week na factuur datum.

Wanneer door de klant en de fotografe samen word besloten de afspraak te verplaatsen vanwege het slechte weer, dient er binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te worden. Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of niet reageert op een voorstel van de fotografe voor een nieuwe datum, wordt dit als een annulering van de fotosessie gezien en zal het volledige bedrag worden doorberekend naar de klant.

Klachten 
Klachten dienen binnen twee weken na levering van de foto's te worden ingediend, zodat er keken kan worden naar een oplossing.
Na deze twee weken kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de klacht of ontenvredenheid.

Auteursrecht van de foto’s
Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van de fotografe.
De klant geeft toestemming aan Merel Shoot IT! om de gemaakte foto’s van de klant en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet (zoals blog / nieuwsbrief / social media / website, deze lijst / opsomming is niet limitatief). De klant ontvangt hiervan geen vergoeding of restitutie.
Merel Shoot IT! zal de gemaakte foto’s nooit verkopen aan een andere bedrijf of toestemming geven om deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit *vooraf* kenbaar te maken aan de fotografe.

Merel Shoot IT! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van de foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook.

Privacy & Persoonsgegevens
Merel Shoot IT! zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, mailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Share, Like & Win actie op Facebook
Als u een actie op Facebook heeft gewonnen is het belangrijk op de volgende dingen te letten:
– Deze prijs is uitsluitend voor het aantal personen dat u heeft gewonnen.
   Eventuele extra personen zal moeten worden bij betaald;
– Deze FotoShoot kan alleen gedaan worden in de omgeving van Bergambacht;
– Deze actie is maximaal 3 maanden geldig.
   Verzilver deze actie dus op tijd, ivm een volle agenda!;
– Deze shoot is te boeken op werkdagen van maandag t/m vrijdag
– Deze FotoShoot is uitsluitend te verzilveren door de winnaar(s) zelf;
– Er kan geen cadeaubon worden uitgeschreven voor deze FotoShoot;
– Na de shoot zullen er een aantal leuke foto’s op Facebook en de website worden geplaatst.

 

Merel Shoot It logo
Merel Shoot It